Tietoa

Tietoa pankeista, talletuksista ja säästämisestä

Suomalaisten pankkien ja pankkikonsernien tarjoamien sijoitusvaihtoehtojen kirjo erilaisille määräaikaisille talletustileille laajenee luultavasti vuoden alusta voimaan tulleen pitkäaikaissäästämistä koskevan lakiuudistuksen myötä. Tämä lisää kilpailua, minkä vuoksi kuluttajan on syytä vertailla entistä tarkemmin erilaisia sijoitus- ja korkovaihtoehtoja. Mahdolliset uudet lakimuutokset ja säädökset saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa niihin talletusmuotoihin ja korkosäästösopimuksiin, joita kuluttaja tällä hetkellä solmii.

Korkovertailu.fi on koonnut Tietoa-sivulle perustietoa suomalaisesta pankkitoiminnasta sekä pankkien ja pankkikonsernien tarjoamista säästämis- ja sijoitusvaihtoehdoista.

Säästäminen talletustilille on riskitöntä sijoittamista

Määräaikaiset talletustilit ovat yleensä olleet maltillisten säästäjien suosiossa. Niiden tuotot eivät aina ole yltäneet taitavimpien osakemarkkinoilla keinottelijoiden kanssa samaan tulokseen, mutta määräaikaistalletusten ehdoton valtti on ollut ja on riskittömyys.

Osakemarkkinoiden jatkuva heilahtelu ja ennustamattomuus talouden taantuma-aikana on syy siihen, että pankkien tarjoamat tili- ja korkovaihtoehdot ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Ne ovat juuri nyt kilpailukykyinen ja monella tavalla osakemarkkinoita luotettavampi säästämisen ja sijoittamisen muoto.

Suomalaisten pankkien maksamissa koroissa suuria eroja

Suomalaisten pankkien talletus- ja korkotuotot vaihtelevat tilimuodon mukaan. Esimerkiksi Handelsbankenin käyttelytilikorko on 0.00 % Sofia-pankin tarjotessa 0.37 ja Tapiola Pankin 0.50 % talletuskoron. Myös saman pankin saman tilimuodon korko saattaa vaihdella paljonkin. Aktian käyttelytilin korko sijoittuu 0.00 – 0.75 %:n välille.

Säästötilit antavat keskimäärin käyttelytilejä huomattavasti paremman korkotuoton. Niissäkin on kuitenkin merkittäviä eroja, ja säästötilien korot vaihtelevatkin korottomista yli prosentin korkotuottoihin. Käyttelytilien korot lasketaan yleisesti ottaen kuukauden alimmalle saldolle, kun taas säästötilien lähes poikkeuksetta päiväsaldolle.

Parhaat korkotuotot määräaikaistalletuksille

Määräaikaistalletusten tuotot vaihtelevat sijoitetun pääoman ja määräaikaistalletuksen keston mukaan. Esimerkiksi Nordea tarjoaa 10 000 euron määräaikaistalletukselle yhdessä kuukaudessa puolen prosentin ja kahdessa vuodessa kahden prosentin korkotuoton. Määräaikaistalletusten tuotot Suomen pankeissa ja pankkiryhmissä on koottu Korkovertailu.fi-palvelun vertailusivulle.

 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%