Tietoa säästämisestä

Markkinakorkojen ollessa matalalla yksityiselle kuluttajalle on edullista sijoittaa rahansa pankkien ja pankkikonsernien tarjoamiin pitkäaikaistalletuksiin. Erilaiset säästämisen ja sijoittamisen tilit, kuten määräaikaiset talletustilit, tuottavat käyttö- ja säästötilejä huomattavasti paremmat korkotuotot. Asiakas sitouttaa niissä tietyn pääoman sovituksi ajaksi, esimerkiksi kahdeksi vuodeksi, saadakseen vastineeksi mahdollisimman paljon korkotuloja.

Muita yleisiä pankkien ja pankkikonsernien tarjoamia sijoittamis- ja säästämistapoja ovat rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset), joukkovelkakirjalainat, erilaiset strukturoidut tuotteet (esim. indeksilainat), rahastosijoittaminen, osakkeet ja warrantit. Pitkäaikaisia säästämissopimuksia asiakas voi solmia myös tekemällä säästö-, sijoitus- tai eläkevakuutuksen.

Paras vai turvallisin korko?

Säästäminen alkaa omien tarpeiden ja oman säästäjäprofiilin kartoittamisesta. Jo melko pienelläkin kuukausittaisella säästösummalla voi ajan mittaan kertyä merkittävä pääoma. Asunto- ja eläkesäästäminen, osakemarkkinat ja erilaiset rahastosäästämisen muodot ovat hyviä vaihtoehtoja niille, joille sopii parhaiten pienen summan paneminen syrjään joko kerran kuukaudessa tai vaikkapa neljä kertaa vuodessa. Silloinkin on hyvä arvioida oma riskinsietokykynsä ja miettiä, haluaako pienemmän mutta varmemman vai korkeamman mutta riskialttiimman korkotuoton.

Toinen lähestymistapa on sitouttaa omaa pääomaa pankin, pankkikonsernin tai muun toimiluvanvaraisen palveluntarjoajan käyttöön pitkäksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi tai kahdeksi. Pitkäaikaisilla säästösopimuksilla on monia muotoja ja niissä on paljon eroja. Usein niihin liittyy kuitenkin minimivaatimuksia sijoitettavan pääoman määrästä (esim. 10 000 euroa) ja sijoituksen ajasta (esim. 24 kk) nostorajoituksineen. Määräaikaisten säästö- ja talletustilien etuna on sijoituksen riskittömyys ja vakaa, taattu korkotuotto.

Vaihtoehtona pankkitalletukselle on vertaislaina. Vertaislainoihin eli yksityishenkilöiden lainoihin voi sijoittaa esimerkiksi Fellow Finance tai Fixura -palveluissa. Vertaislainan ideana on, että toinen kuluttaja antaa lainan toiselle kuluttajalle. Vertaislainapalvelu hoitaa kaiken hallinnon kuluttajien välillä niin, että lainanantaja lainaa sovitun summan ja lainansaaja maksaa vastaavasti lainan pääoman korkoineen takaisin sovitussa maksuaikataulussa. Vertaislainojen etuna on korkeammat, jopa yli 10%:n, tuotot. Vertaislainaajan tulee muistaa, että sijoittamiseen sisältyy aina riski ja sijoitettu summa ei ole talletussuojan piirissä.

Mitä säästäjän ja sijoittajan tulee tietää?

Rahoitus- ja sijoitustuotteet samoin kuin erilaiset pitkäaikaissäästösopimusvaihtoehdot ovat asiakkaan näkökulmasta usein melko monimutkaisia ja vaikeasti vertailtavissa. Oman säästäjä- ja sijoittajaprofiilin ja omien säästö- ja korkotulotarpeiden selvittämisen lisäksi säästäjän on hyvä tietää mahdollisimman paljon sekä palvelun tarjoajasta että palvelusta tai tuotteesta itsestään.

On hyvä selvittää pitkäaikaissäästämissopimukseen liittyvät riskit, on säästö- tai sijoitusmuoto mikä tahansa. Esimerkiksi se, millä ehdoilla varoja voi nostaa – jos voi – sopimuksen aikana, on huomioitava, samoin kuin se, voiko sopimuksen siirtää toiselle palveluntarjoajalle sopimus- tai säästösopimuksen ollessa voimassa. Erityisen tärkeää on huomioida se, että laki saattaa muuttua pitkäaikaissäästösopimuksen aikana, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia asiakkaan alun perin solmimaan säästämissopimukseen.

 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%