Tietoa talletuksista

Talletuksen tekeminen on sellaisen sopimuksen solmimista, jossa palvelun tarjoaja sitoutuu säilyttämään tallettajan omaisuutta palkkiota vastaan. Määräaikaiset talletukset ovat tuottotilitalletuksia. Niillä pyritään varmistamaan talletuksen eli sijoituksen säilyvyys siten, että ne tuottavat tallettajalle korkotuloja.

Talletuksen korkotuotto riippuu kohdetuotteesta, kohdetuotteen kehityksestä, yleisestä korkotasosta, inflaatiosta sekä mahdollisista talletus- ja säästösopimuksia koskevista lainmuutoksista. Esimerkiksi 2 tai 2.50 %:n korkotuotto 24 kk:n määräaikaisessa talletuksessa vaikuttaa sangen kilpailukykyiseltä, kun erilaisia talletusmuotoja ja pitkäaikaisia säätämissopimuksia vertaillaan keskenään. Mikäli inflaatio on vuositasolla 2.17 %, talletuksen todellinen korko ei yllä parhaaseen mahdolliseen korkotuottoon yllä olevissa esimerkeissä. Jos korko on 2 %, inflaatio on ehtinyt vähentää alkuperäisen sijoituksen arvoa, kun sopimus päättyy.

Talletuslaskurit

Korkovertailu.fi tarjoaa palveluna korkovertailusivullaan kuluttajalle puolueettoman, ajan tasaisen ja helpon tavan vertailla sidottujen pitkäaikaisten määräaikaistalletusten korkovaihtoehtoja. Kuluttajan kannattaa sen lisäksi hyödyntää Internetistä löytyviä talletuslaskureita. Parhaimmillaan ne huomioivat inflaation vaikutuksen talletuksen korkotuloon sikäli, kun arvio inflaation tasosta on ennakoitavissa.

Talletussuoja

Suomessa toimiluvan saaneet suomalaiset palveluntarjoajat kuuluvat Talletussuojarahastoon. Mikäli pankin tai pankkikonsernin maksukyky heikentyy, Talletussuojarahasto turvaa asiakkaiden talletussaatavat 50 000 euroon asti. Talletussuoja on pankkikohtainen, mutta pankkikonsernit, kuten OP-Pohjola-ryhmä, saatetaan katsoa yhdeksi pankiksi, jolloin asiakkaan kaikki samaan pankkikonserniin kuuluvien eri pankkien talletukset tulkitaan siten, että ne voidaan korvata vain mainittuun talletussuojan enimmäissummaan. Mikäli asiakkaalla on talletuksia useassa pankissa, jokaisen eri pankin talletuksille on taattu 50 000 euron talletussuoja.

Ulkomaisten pankkien talletussuoja

Suomessa toimii useita ulkomaisten pankkien ja pankkikonsernien sivukonttoreita, jotka ottavat myös vastaan talletuksia. Niiden talletussuoja määräytyy pankin kotivaltion mukaan, eivätkä ne ole Suomen Talletussuojarahaston jäseniä. Talletussuojadirektiivi (2009/14/EY) määrittelee EU-jäsenmaiden talletussuojan vähimmäistason kuitenkin 50 000 euroksi, mikä on sama kuin Suomen talletussuoja.

Mikäli Suomessa toimiva ulkomainen pankki ei pysty maksamaan asiakkaalle tämän saatavia, Finanssivalvonta toimii suomalaisen asiakkaan asiamiehenä. Kotimaisen kuluttajan ei siis tarvitse asioida suoraan ulkomaisten talletussuojajärjestelmien kanssa ongelmatapauksissa.

 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%