Rahoitusmarkkinoiden sääntelystä lisäkustannuksia asumiseen

Rahoitusmarkkinoita halutaan säännellä entistä tiukemmin. Sääntely on seurausta kansainvälisestä finanssikriisistä. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyllä pyritään pienentämään ja vähentämään riskejä, välttämään mahdollisia tulevia talouskriisejä, lisäämään läpinäkyvyyttä ja luomaan taloudellista puskuria.

Sääntelyn linjauksissa on ehdotuksia, jotka huolestuttavat Suomessa toimivia pankkeja. Suomalainen pankkitoiminta on vähäriskistä vähittäispankkitoimintaa. Osittain sääntely kohdistuisi voimakkaimmin Suomen kaltaisiin maihin. Se tulisi vaikuttamaan merkittävästi pankkien asiakkaisiin ja koko talouteen. Rahoitusmarkkinoiden tiukemman sääntelyn toteutuminen Baselin komitean ehdottamalla tavalla aiheuttaisi lisäkustannuksia paitsi asuntolainoihin, myös kaikkien asumismuotojen asumiskustannuksiin.

Viitekorkoihin ja asuntolainojen marginaaleihin nousupaineita

Suunnitteilla oleva rahoitusmarkkinoiden sääntely nostaa pankkien asuntolainamarginaaleja. Voimakkain vaikutus kohdistuu uutta asuntolainaa ottaviin asiakkaisiin. On odotettavissa, että talouden kehitys johtaa viitekorkojen nousuun ja asumiskustannusten yleiseen kasvuun. Myös asuntorakennuttajien ja kuntien luottojen kustannukset nousevat sääntelyn myötä. Siten lisäkustannuksia aiheutuu kaikkiin asumismuotoihin.

Asuntolainat ovat vähäriskisiä lainoja. Baselin komitean sääntelyehdotus ei painota vähimmäisomavaraisuusasteessa tase-eriä riskin mukaan lainkaan. Kaavamainen taseeseen suhteutettu vaatimus edellyttää jatkossa asuntolainoilta saman pääoman kuin lainoissa, joissa riskit ovat suuret. Lisäksi sääntely tuo pankeille lisäkustannuksia vakausrahastomaksun ja finanssiverojen muodossa. Yhdessä talletussuojaa koskevien muutosten kanssa kustannukset pankkien kautta kuluttajille ja koko taloudelle ovat mittavat.

Finanssikriisien ehkäisystä niiden tuottamiseen

Vaikka rahoitusmarkkinoiden tiukemmalla sääntelyllä pyritään ehkäisemään ja välttämään tulevat finanssikriisit, Baselin komitean ehdotuksilla saattaa olla käänteisiä vaikutuksia. Pankit joutuvat pienentämään tasettaan. Mikäli supistus tapahtuu rajoittamalla luotonantoa, talouden kasvu hidastuu. Vielä huonompi vaihtoehto on, jos pankit alkavat pienentää tasettaa arvopaperistamalla eli myymällä lainoja sijoittajille. Tämä toisi Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden arvopaperistamisen haitat kotimaahan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%