Finanssialan Keskusliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2011-2014

Finanssialan Keskusliitossa arvioidaan, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen kannalta keskeisiksi nousevat tulevalla hallituskaudella uuden kasvun löytäminen, kansallisen kilpailukyvyn varmistaminen sekä julkisen talouden vakauttaminen. Finanssialan Keskusliitto esittää, että hallitusohjelmaan kirjataan sisällöltään seuraavanlainen kappale:

”Globaali finanssikriisi osoitti, että toimivat rahoitus-, vakuutus- ja pääomamarkkinat ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan kannalta. Mahdollistaakseen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen, kasvun ja sen luoman työllisyyden sekä julkisen talouden vakauden hallitus sitoutuu varmistamaan finanssialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset tekemällä seuraavat toimenpiteet.”

Finanssialan Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteita vuosille 2011-2014 on kaikkiaan 11. Ne ulottuvat valtion ja EU:n tason päätöksenteosta kansalaisten finanssiosaamisen vahvistamiseen sekä veroratkaisuista eläketurvaan.

Säänneltyä sääntelyä

FK:n hallitusohjelmatavoitteisiin on kirjattu useita sekä kansallisen että EU-tason talouden sääntelyä koskevia päämääriä. Niille kaikille on yhteistä se, että hallituksen edellytetään arvioivan kattavasti sääntelyhankkeiden vaikutukset reaalitalouteen ja finanssialan asiakkaisiin. Myös suomalaisten finanssimarkkinoiden erityispiirteet tulisi huomioida.

Erilaisten sääntelyhankkeiden lisäksi EU:ssa on valmistelussa monia suojajärjestelmiä. Näihin kuuluvat talletussuoja, sijoittajien korvausrahasto ja vakuutusalan yhteistakuujärjestelmä. FK:n hallitusohjelmatavoitteissa hallituksen tulee minimoida suojajärjestelmiin liittyvien hankkeiden moraalikatovaikutukset.

Toimenpideohjelma kansalaisten finanssiosaamisen vahvistamiseksi

Finanssialan Keskusliitto peräänkuuluttaa kansalaisten hyvää kokonaiskäsitystä yksityistalouden hoitamisen ja markkinoilla toimimisen perusteista. Kokonaiskäsitykseen kuuluvat taloudellisten riskien ymmärtäminen, kestävä omaa rahankäyttöä koskeva päätöksenteko sekä säästämisen ja luotonoton merkityksen käsittäminen. FK:n mielestä ”finanssiosaaminen parantaa koko talouden vakautta sekä tukee myös taloudellisen syrjäytymisen ehkäisytyötä.”

FK:n hallitusohjelmatavoitteissa kansalaisten finanssiosaamisen vahvistaminen turvataan sitouttamalla hallitus luomaan tavoiteohjelma. Tavoite- tai toimenpideohjelmalla halutaan paitsi kasvattaa kansalaisten finanssiosaamista, myös parantaa oman talouden hallintaa. Keskeisenä lisätoimenpiteenä FK esittää talous- ja finanssiasioiden opetuksen lisäämistä koulujen opetussuunnitelmissa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%