Rahastomarkkinat vakautuneet, korkomarkkinoilla edelleen epävarmuutta

Finanssialan Keskusliitto on julkaissut vuoden 2010 sijoitusrahastoja koskevan rahastoraportin. Viime vuosi alkoi ja päättyi sijoitusmarkkinoilla myönteisesti.

Rahastomarkkinat heijastelevat niiden pohjana olevien sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. Kiinnostavaa onkin, mitä raportin perusteella voidaan päätellä vuoden 2011 rahastomarkkinoiden näkymistä.

Rahastopääoma kasvussa, tulevaa vaikea ennustaa

Alkuvuonna rahastopääoma kasvoi toukokuuhun mennessä lähes kolme miljardia euroa päätyen 59,0 miljardiin euroon. Kehitys kääntyi selvään laskuun toukokuussa. Heikko markkinakehitys ja negatiiviset nettomerkinnät pudottivat rahastopääoman alimmillaan 56,4 miljardiin euroon.

Loppuvuosi 2010 oli markkinoilla myönteinen, ja rahastopääomat kasvoivat tasaisesti. Marras- ja joulukuun lievästi negatiivisista nettomerkinnöistä huolimatta suotuisa markkinakehitys vaikutti positiivisesti rahastopääomaan. Vuoden 2010 lopulla rahastopääomaa oli 61,5 miljardia euroa.

Epävarmuus korkomarkkinoilla ei ole poistunut, vaikka markkinat näyttäv vakautuneen. Markkinoiden kehityksen ennakointi on haasteellista, koska reaalitalous reagoi viiveellä negatiivisiin yllätyksiin korkorintamalla.

Sijoittajat reagoivat nopeasti markkinoiden muutoksiin

Muutokset markkintilanteissa saavat sijoittajat reagoimaan entistä nopeammin. Sijoittajien suurin kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä olsake- ja pitkän koron rahastoihin erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Uutta pääomaa kehittyvien markkinoiden osakerahastot keräsivät viime vuonna 969 miljoonaa euroa.

Kotitalouksilla on yhä merkittävämpi osuus rahastopääomasta. Arviolta 800 000 kotitaloutta omistaa rahastosijoituksia yhteensä 13,2 miljardia euroa eli 21,7 %. Kun rahastosijoituksiin lasketaan mukaan kotitalouksien vakuussidonnaiset sijoitukset, kotitalouksien osuus rahastosijoituksista nousee 25 miljardiin euroon, mikä on 41,1 % rahastopääomasta.

Sijoitusrahastolain muutos helpottaa rahastojen vertailua

Suomen sijoitusrahastolakiin on parhaillaan tekeillä lakimuutos. Lakimuutos koskee Sijoitusrahastodirektiivi IV:n saattamista osaksi Suomen sijoitusrahastolakia.

Sijoittajien kannalta lakimuutoksessa keskeistä on ns. avaintietoesitteen käyttöönotto. Esitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa rahastoista annettavat avaintiedot. Esite perustuu EU-komission asetukseen ja se tulee helpottamaan eri rahastojen vertailua.

Muutos sijoitusrahastolaissa astuu voimaan alkusyksystä.

Lisätietoa sijoitusrahastoista ja rahastoraportti Finanssialan Keskusliiton sivuilla osoitteessa http://www.fkl.fi/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%