Suomalaisille arvopaperimarkkinoille uutta kilpailukykyä arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistuksella

Suomessa on parhaillaan valmisteilla arvopaperimarkkinoiden kokonaisuudistus. Uudistusta valmistellut työryhmä on juuri jättänyt mietintönsä ministeri Tapani Töllille. Suomalaisille arvopaperimarkkinoille uusi lainsäädäntö merkitsisi toteutuessaan kotimaisten pääomamarkkinoiden kilpailukyvyn kehittymistä. Uudistus myös selkeyttäisi arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja lisäisi sen ymmärrettävyyttä.

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa on kyse laajasta lakiuudistuksesta. Säädettäväksi esitetään kaikkiaan viittä uutta lakia, jotka ovat

 • arvopaperimarkkinalaki,
 • laki arvopaperitileistä,
 • laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta,
 • laki rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, ja
 • laki sijoituspalveluista.

Arvopapereiden hallinnassa moniportaisuuteen

Suomen siirtyminen arvopapereiden moniportaiseen hallintaan on yksi arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen ehdotuksista. Siirtyminen moniportaisuuteen edesauttaisi kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittymistä ja lisäisi niiden kilpailukykyä.

Kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla moniportaisuus on sääntö, jonka poikkeuksia EU:ssa ovat ainoastaan Suomi, Kreikka ja Slovenia. Arvopapereiden moniportaisuus-mallilla tarkoitetaan käytäntöä, jossa sijoittaja voi itse valita arvopapereidensa säilytyspaikaksi oman tilinsä Arvopaperikeskuksessa tai säilyttäjäpankin tilin moniportaisen rakenteen.

Arvopaperimarkkinat ja niiden sääntely ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kansainvälisessä murroksessa. Osakekaupan selvitysrakenteiden kansainvälinen tehostuminen ei hyödytä kotimaisia sijoittajia. Moniportaisuus takaisi kustannusmielessä suomalaisten piensijoittajien tasa-arvoisemman aseman ulkomaisten suursijoittajien kanssa.

Viranomaisten riittävä tiedonsaanti varmistettava

Finanssialan Keskusliitto pitää arvopaperimarkkinoiden kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän esitystä hyvänä. Moniportaisuuteen liittyen pidetään tärkeänä, että viranomaisten riittävä tietojensaanti varmistetaan. Työryhmän esityksessä viranomaistahoilla, kuten verohallinnolla ja ulosottoviranomaisilla, tulee olla mahdollisuus saada monipuolisesti tietoja moniportaisesti hallittujen arvopaperien tilinhaltijoista.

Finanssialan Keskusliitossa työryhmän esitystä pidetään tärkeänä keskustelunavauksena. Erityisesti moniportaisuuden käyttöönottoa toivotaan pikaisesti. Edelleen Finanssialan Keskusliitossa kannatetaan ehdotusta viranomaisyhteistyön tiivistämisestä. Parempi viranomaisten välinen yhteistyö tehostaisi mm. harmaan talouden torjuntaa.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliiton tiedote ”Arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistus lisää suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%