Kotitaloudet varautuvat korkojen nousuun säästämällä ja sijoittamalla

Finanssialan Keskusliitto selvitti suomalaisten kotitalouksien säästämistä ja luottokäyttäytymistä. Etenkin ne, joilla on asuntolainaa, ovat varautuneet lainankorkojen nousuun. Lainakustannusten nousuun varaudutaan sekä säästämällä että sijoittamalla. Samalla omaa taloudenhoitoa suunnitellaan entistä tarkemmin.

Rahatilanne parantunut, taloudelliset uhat vähentyneet

Suomalaisten rahatilanne on parantunut vuodentakaisesta tilanteesta. Rahatilanteen parantumisen myötä taloudellista tilannetta uhkaavia riskejä, kuten työttömyys- tai lomautusuhkia, koetaan aiempaa harvemmin.

Omaa taloutta kohtaavien riskien uhkan vähentyminen suomalaisten mielissä on selvä osoitus taantuman taittumisesta. Työllisyystilanteen ja kotitalouksien rahatilanteen parantuminen heijastuvat lainojen takaisinmaksukykyyn ja niiden maksusuunnitelmiin. Nyt nopeammin asuntolainojaan maksavien osuus on kasvussa, kun viime keväänä kasvussa oli hitaammin lainojaan takaisinmaksavien suomalaisten määrä.

Kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen vahvaa

Suomalaisten kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on ollut pitkään kasvussa. Säästöjä ja sijoituksia hajautetaan aiempaa enemmän. Varoja siis sijoitetaan useisiin eri kohteisiin samanaikaisesti.

Rahasto- ja osakesäästämisen suosio on kasvussa. Silti tilisäästäminen on suomalaisten suosituin säästämisen muoto, vaikka tilisäästöjen korkotuotot ovat melko alhaisia. Säästö- ja sijoituskohteiden valinnassa turvallisuutta pidetäänkin tärkeimpänä kriteerinä kohteiden valinnassa.

Taloudellisista uhista merkittävimpänä pidetään luottokorkojen nousua. Korkojen nousuun on säästöjen ja sijoitusten lisäksi varauduttu korkokatoin ja lainaturvavakuutuksin.

Finanssialan Keskusliitto toteutti ”Kotitalouksien säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat” -tutkimuksen helmikuussa 2011. Tutkimusta varten haastateltiin 2400 15-74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen tulokset julkistettiin 16.5.2011.

Linkki tutkimukseen (pdf)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%