Suomalaiset peräänkuuluttavat selkeämpää talousuutisointia

OP-Pohjola-ryhmä kartoitti suomalaisten omaa taloustuntemusta ja oman talouden hallintaa TNSGallupin tekemässä kyselyssä. Joka neljäs kyselyyn vastanneista piti rahaan ja talouteen liittyvien asioiden uutisointia liian epäselvänä tai epäymmärrettävänä. Tutkimuksessa vahvistui lisäksi vanha totuus siitä, että suomalaiset suunnittelevat taloudenpitoaan pidemmällä tähtäimellä huonosti tai eivät lainkaan.

Kolmannes aikuisväestöstä seuraa talousuutisointia säännöllisesti. Suurin osa OP-Pohjola-ryhmän teettämään kyselyyn vastanneista seuraa taloutta koskevaa uutisointia kuitenkin vain satunnaisesti tai ei ollenkaan. Tulos on ristiriidassa sen kanssa, miten tärkeänä suomalaiset pitävät talousasioiden tuntemista, sillä noin 60 % väestöstä pitää taloustuntemusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Nuoret kaipaavat uusia tapoja saada tietoa raha-asioista

Nuoret osoittavat vähiten kiinnostusta talousasioita kohtaan. Tiedon lisäksi kaivataan uusia lähestymistapoja raha-asioihin.

- Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on oma tärkeä roolinsa siinä, että nuorille hahmottuu hyvä kokonaiskuva omasta taloudestaan, kertoo pankinjohtaja Riitta Pyhälä Helsingin OP:sta.

Oman talouden suunnitelmallisuus keskinkertaista tai huonoa

Yli 25 % suomalaisista kokee hallitsevansa omaan talouteensa liittyvät asiat keskinkertaisesti tai jopa huonosti. Omaa taloutta suunnitellaan keskimäärin korkeintaan kuukauden verran eteenpäin. Vain joka neljännes suomalaisista suunnittelee talouttaan vuotta pidemmälle.

- Oman talouden suunnittelu luo perustan hyvinvoinnin tunteelle, kertoo Pyhälä.

Tärkeimmiksi tietolähteiksi taloutta koskevissa asioissa suomalaiset ilmoittivat pankkien ja vakuutusyhtiöiden palveluneuvojat. Nuoret saavat apua myös ystäviltä ja sukulaisilta.

- Meidän pankkien ja vakuutusyhtiöiden on kerrottava talousasioista selkeästi ja ymmärrettävästi, Pyhälä painottaa.  – Haasteena on myös se, miten taloussuunnittelusta hyötyisivät kaikki, ja siinä me pankkina voimme olla avuksi.

TNSGallup haastetteli OP-Pohjola-ryhmän teettämää tutkimusta varten 1 347 iältään 18-69-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:
YLE Uutiset
Pankinjohtaja Riitta Pyhälän haastattelu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%