Author Archives: admin

Kansainväliset talousuhat eivät vaikuta suomalaisten säästö- tai kulutustottumuksiin

Kansainväliset talousuhat eivät juuri vaikuta Suomen kotimarkkinoihin. Myös suomalaisten luottamus omaan talouteen on heikentynyt melko vähän. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuun luottamusinkaattorista. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin valossa suomalaisten arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät toiveikkaina. Omakohtaista työttömyyttä ei myöskään koeta uhkana. Suomalaiset kuluttajat eivät EK:n johtavan ekonomistin, Penna Urrilan, mukaan tyypillisesti muuta kulutustottumuksiaan maailman talousuutisten vuoksi. Enemmän suomalaisten säästö-, sijoitus- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat henkilökohtaisiksi koetut uhat, esimerkiksi juuri työttömyys.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Vertaislainoista kilpailukykyisiä pitkäaikaissijoituskohteita?

Suomessa on noin vuoden verran myönnetty niin kutsuttuja vertaislainoja. Lainan ottajalle tällaisen toiselta nimeltään sosiaalisen lainaamisen etuina pidetään pankkilainoja ja vikavippejä edullisempia korko- ja muita lainakuluja. Lainaajia puolestaan houkutellaan vetoamalla esimerkiksi määräaikaistalletustilejä parempiin korkotuottoihin. Sijoittajan näkökulmasta vertaislainatoiminta voi olla monella tapaa houkutteleva vaihtoehto. Sijoituksensa korkotuoton voi itse määritellä, ja sijoittamisen syrjään pääsee pienelläkin summalla. Toisin kuin pankkien ja pankkikonsernien tarjoamilla määräaikaistalletustileillä, lainan eli sijoituksen pääoman tai sijoituksen määräajan pituutta ei ole ennalta määritelty vähimmäismääräiseksi. Viime kädessä nämä ehdot määritellään lainanhakijan ja sen myöntäjän kesken rahanlainauksen huutokauppamaisilla markkinapaikoilla.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Sijoittaminen vaatii itsekuria, mutta köyhällä itsehillintä pettää

Sekä säästäminen että sijoittaminen vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä. Ja itsekuria. Ristiriitaisten halujen välillä tehtyjen valintojen määräytymistä on viime vuosina tutkittu paljon. Ostaa, myydä vai pitää tilanne ennallaan? Säästääkö nyt, jotta voi myöhemmin kuluttaa enemmän? Uusin ja ilmaisuvoimaisin käyttäytymistieteellinen teoria selittää, mitä ihmiset valitsevat ristiriitaisista vaihtoehdoista ja miksi. Toisin sanoen on löytynyt selitys sille, miksi köyhät pysyvät köyhinä.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Suomalaiset peräänkuuluttavat selkeämpää talousuutisointia

OP-Pohjola-ryhmä kartoitti suomalaisten omaa taloustuntemusta ja oman talouden hallintaa TNSGallupin tekemässä kyselyssä. Joka neljäs kyselyyn vastanneista piti rahaan ja talouteen liittyvien asioiden uutisointia liian epäselvänä tai epäymmärrettävänä. Tutkimuksessa vahvistui lisäksi vanha totuus siitä, että suomalaiset suunnittelevat taloudenpitoaan pidemmällä tähtäimellä huonosti tai eivät lainkaan. Kolmannes aikuisväestöstä seuraa talousuutisointia säännöllisesti. Suurin osa OP-Pohjola-ryhmän teettämään kyselyyn vastanneista seuraa taloutta koskevaa uutisointia kuitenkin vain satunnaisesti tai ei ollenkaan. Tulos on ristiriidassa sen kanssa, miten tärkeänä suomalaiset pitävät talousasioiden tuntemista, sillä noin 60 % väestöstä pitää taloustuntemusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Kotitaloudet varautuvat korkojen nousuun säästämällä ja sijoittamalla

Finanssialan Keskusliitto selvitti suomalaisten kotitalouksien säästämistä ja luottokäyttäytymistä. Etenkin ne, joilla on asuntolainaa, ovat varautuneet lainankorkojen nousuun. Lainakustannusten nousuun varaudutaan sekä säästämällä että sijoittamalla. Samalla omaa taloudenhoitoa suunnitellaan entistä tarkemmin. Rahatilanne parantunut, taloudelliset uhat vähentyneet Suomalaisten rahatilanne on parantunut vuodentakaisesta tilanteesta. Rahatilanteen parantumisen myötä taloudellista tilannetta uhkaavia riskejä, kuten työttömyys- tai lomautusuhkia, koetaan aiempaa harvemmin.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Sijoittajan viisi kuolemansyntiä

Tavalliset sijoittajat ovat yhdysvaltalaisen professori Terrance Odeanin mukaan epäjohdonmukaisia. Sijoituspäätökset tehdään enemmän tunteella kuin järjellä. Sijoittajat tekevät virheellisiä päätöksiä, jälkijunassa. Sijoittajien käyttäytymistä tutkivan Odean mukaan liiallinen luottamus omiin sijoitustaitoihin ja ylenpalttinen osto ja myynti ovat suurimpia syitä siihen, että sijoittajat ovat omia pahimpia vihollisiaan. Odean listaa viisi kuolemansyntiä, joilla sijoittajat tekevät hallaa itselleen: 1. Keskittäminen 2. Ylpeys 3. Pettymysten kieltäminen 4. ”Tähtiosakkeiden” ostaminen 5. Vuodentakaisten menestyjien seuraaminen
Posted in Uncategorized | Comments closed

Eläkerahastojen tuotto vaakalaudalla

Työeläkeyhtiöt tavoittelevat neljän prosentin tuottoa hoitamilleen eläkevaroille. Laskelmien mukaan neljä prosenttia on se keskituotto, joka tarvitaan työeläkkeiden rahoituksen tasapainoon. Vuosina 2006-2010 lähes kaikki eläkerahastot jäivät keskituottotavoitteesta. Parhaan tuloksen teki Eläke-Tapiola, joka ylsi ainoana neljän prosentin vuosittaiseen reaaliseen keskituottoon kymmenen vuoden tarkastelujaksolla 2001-2010. Neljän prosentin tuottotavoitteen vaihtoehdot ovat eläkemaksujen nostaminen tai tulevien eläkkeiden leikkaaminen. Tuottotavoite on eläkeyhtiöiden tuotto-oletus pitkällä aikavälillä. Muiden muassa Eläketurvakeskus ETK käyttää laskelmissaan neljän prosentin reaalista keskituotto-oletusta eli käytännössä oikeammin tuottotavoitetta.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Eläkesäästämisen verokohtelun epävarmuus johtanut PS-tilien nihkeään avaamiseen

PS-tileihin on kohdistunut paljon kritiikkiä. Niiden odotettua pienempi avaaminen on herättänyt keskustelua siitä, että PS-tilit olisivat tuotteina huonoja. Syyt PS-tilien nihkeään suosioon ovat kuitenkin muualla. Suurimpana syynä lienee säästöjen verokohtelun epävarmuus niiden nostovaiheessa. PS-tilit eli pitkäaikaissäästötilit tulivat markkinoille viime vuoden huhtikuussa. Niihin sisällytettiin samat veroedut kuin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin, ja niiden tarkoituksena oli kannustaa suomalaisia eläkesäästämiseen. Vaikutuksen arvioidaan olleen päinvastainen. Suomen Pankin tammikuinen tilasto kertoo suomalaisten solmineen kaikkiaan 9811 PS-sopimusta viime vuonna. Luku on pieni vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin verrattuna, joita hyvinä vuosina myytiin useita kymmeniä tuhansia. Vuonna 2010 eläkevakuutuksia myytiin noin 8400 kappaletta, eli niidenkin suosio on selvästi vähentynyt.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi Suomelle talouskasvua

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on juuri julkaissut ennusteen ensi vuoden talouskasvusta. Tuoreessa suhdanne-ennusteessa arviota myös tämän vuoden talouskasvusta on hieman nostettu. Suomen kokonaistuotannon odotetaan kiihtyvän tänä vuonna 3,8 prosenttiin. Vuosi sitten bruttokansantuotteen vastaava ennusteluku oli 3,5 ja puoli vuotta sitten 3,7 prosenttia. PT:n mukaan Suomi on elpynyt taantumasta odotuksia paremmin. Siksi myös suhdanne-ennustetta tarkistettiin ylöspäin tämän vuoden osalta jo kolmannen kerran.
Posted in Uncategorized | Comments closed

EU:n kriisirahasto jää suunniteltua heikommaksi

EU:n huippukokous päätti Brysselissä EU:n pysyvän kriisirahoitusjärjestelmän aikataulumuutoksesta. Vakausrahasto painopistettä ei suunnata alkavaksi täydellä teholla vuoden 2013 kesäkuussa. Pääministeri Mari Kiviniemi ei pidä pysyvän kriisirahaston jäämistä aiottua heikommaksi yhtä oleellisena kysymyksenä kuin väliaikaisen kriisirahaston kestämistä. EU:n johtajien linjauksella pysyvän kriisirahaston pääomarahoitus jaetaan viidelle vuodelle. Vuositasolla Suomen runsaan 1,4 miljardin euron maksuerä on vuositasolla alle 300 miljoonaa euroa. - Puolet pääomasta maksetaan ensimmäisenä vuotena ja loput kolmena seuraavana, tai maksusitoumuksina tai takauksina, Kiviniemi kertoi EU-maiden johtajien päätösten jälkeen. Myös pääoppositiopuolue SDP tulkitsee huippukokouksen päätökset lähinnä maksuaikataulun muutoksena. SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomiojan mielestä merkittävämpi kysymys on pankeilta kerättävä kansainvälinen rahoitusmarkkinavero, joka jäi huippukokouksessa käsittelemättä.
Posted in Uncategorized | Comments closed
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%